Ochrana osobných údajov

Dátum účinnosti: 17. októbra 2023

1. Všeobecne

Comuto SA (so sídlom na avenue de la République, č.84, 75011 Paríž, Francúzsko) (“BlaBlaCar”, “my”, “naše” alebo “nás”), vystupuje ako správca údajov a zaväzuje sa chrániť a rešpektovať vaše osobné údaje. Tieto zásady (ďalej len “Zásady o ochrane osobných údajov”) sú navrhnuté tak, aby vás informovali o našich postupoch týkajúcich sa zberu, používania a zverejňovania informácií, ktoré poskytujete prostredníctvom našej platformy (ďalej len „Platforma“) dostupnej z tejto webovej stránky www.blablacar.sk alebo našich mobilných aplikácií (ďalej len “Platformy”).

Tieto zásady o ochrane osobných údajov (spolu s našimi zmluvnými podmienkami, inými dokumentmi týkajúcimi sa danej veci a našimi zásadami súborov cookie) stanovuje základ, podľa ktorého akékoľvek osobné údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, alebo ktoré ste nám poskytli, budú spracovávané nami. Prečítajte si prosím starostlivo nasledujúce informácie aby ste pochopili naše postupy týkajúce sa vašich osobných údajov, a ako s nimi budeme nakladať.

2. Aké informácie od vás máme a na ako dlho?

Môžeme o vás zhromaždiť a spracovať tieto údaje:

2.1 Informácie, ktoré nám oznámite

Môžete nám poskytnúť informácie, vrátane informácií, ktoré môžu identifikovať vás alebo cestujúcich, pre ktorých rezervujete miesta („osobné údaje“), pri používaní našej platformy, vyplnením formulárov na platformách (napríklad registračné formuláre), keď vstúpite do niektorej z našich súťaží, využijete naše akcie alebo vyplníte prieskumy, ak ste s nami v kontakte telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, a keď nahlásite problém súvisiaci s používaním našej platformy.

Informácie, ktoré nám dávate môžu zahŕňať:

 • 2.1.1 Povinné informácie potrebné na registráciu a poskytovanie služby, ktorú poskytujeme na našej platforme alebo na prístup k ďalším službám poskytovaným nami, vrátane vášho mena, e-mailovej adresy, dátumu narodenia a hesla. Všetky tieto údaje sú povinné na vytvorenie účtu na našej platforme. Okrem toho sa vaše telefónne číslo vyžaduje na zverejnenie alebo rezerváciu spoločných jázd. Pri rezervácii autobusových lístkov je povinná aj vaša e-mailová adresa a informácie o cestujúcom. BlaBlaCar vám nebude môcť poskytnúť služby ponúkané na našej platforme v prípade, že nám požadované informácie nebudú k dispozícii, alebo, ak je to relevantné,  nebudete si môcť zaregistrovať účet na našej platfrome;
 • 2.1.2 Fotografia;
 • 2.1.3 Poštová adresa;
 • 2.1.4 Podrobnosti o vašich automobiloch;
 • 2.1.5 Vaše krátke predstavenie, vaše pohlavie, keď budete súhlasiť s poskytnutím daných informácií;
 • 2.1.6 Záznam o akejkoľvek korešpondencii medzi vami a spoločnosťou BlaBlaCar; môžeme zaznamenávať a/alebo načúvať telefónnym hovorom medzi vami a BlaBlaCar (napríklad so zástupacmi našich služieb pre vzťahy s komunitou). Poskytujeme vám možnosť podať námietku voči tomuto spracúvaniu na začiatku hovoru;
 • 2.1.7 Záznam o všetkých rezerváciách, ktoré ste vykonali alebo inzeráty týkajúce sa jázd, ktoré ste uviedli prostredníctvom našej platformy;
 • 2.1.8 Podrobnosti o účtovníctve alebo finančných transakciách, vrátane transakcií prostredníctvom našej platformy či inak. To môže zahŕňať informácie, ako sú vaše údaje ohľadom platobnej karty alebo bankového účtu, podrobnosti o jazdách či úsekoch, ktoré ste si rezervovali alebo ponúkali prostredníctvom našej platformy. Tieto informácie môžu zahŕňať vaše cestovné preferencie;
 • 2.1.9 Podrobnosti o vašich návštevách našej platformy a zdrojov, do ktorých vstupujete;
 • 2.1.10 Vaše odpovede na akékoľvek prieskumy alebo dotazníky, ako aj vaše názory na jazdy, ktoré ste vykonali prostredníctvom našej platformy. Tieto informácie môžu byť použité pre účely analýzy a porozumeniu našim členom;
 • 2.1.11 Informácie, ktoré od vás môžeme vyžadovať, keď nahlásite problém s našou platformou alebo našimi službami, ako je napríklad predmet vašej žiadosti o podporu;
 • 2.1.12 Informácie o polohe, aby sme mohli reagovať na vaše vyhľadávania jázd vo vašej blízkosti alebo uľahčiť publikovanie vašej cesty; a
 • 2.1.13 Kópiu vášho cestovného pasU, vodičského preukazu, občianskeho preukazu a všetkých ďalších podobných dokumentov, ktoré ste nám so súhlasom poskytli v kontexte overeného profilu.

2.2 Informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme

2.2.1 Ak sa zaregistrujete prostredníctvom prepojenia s účtom na sociálnych médiách, BlaBlaCar tak získa prístup k niektorým osobným údajom (napríklad meno, priezvisko, fotka a e-mail) na vašom účte na sociálnych médiách v súlade s platnými podmienkami týchto platforiem sociálnych médií. Môžeme tiež získavať niektoré vaše osobné údaje v prípade komunikácie s tretími stranami cez funkciu sociálnych médií, ako sú „Like“ funkcie.

2.2.2 S ohľadom na každú z vašich návštev na našich platformách môžeme zhromažďovať v súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby s vaším súhlasom, informácie vzťahujúce sa k zariadeniu, ktoré používate a sieťam, ku ktorým ste pripojení pri používaní našich služieb. To môže zahŕňať nasledujúce informácie: IP adresu, prihlasovacie údaje, typ prehliadača a verzia, typy a prevedenia plug-inov prehliadača, operačný systém a platforma, informácie o vašej návšteve, vrátane URL analýzy preklikávacích sekvenciína rôzne stránky našej Platformy, obsah ktorý si prehliadate alebo ste hľadali, chyby pri sťahovaní, dĺžka návštev určitých stránok, reklamný identifikátor vášho zariadenia, interakcia na stránke a ľubovoľné telefónne číslo používané na kontaktovanie našej strany. Tieto informácie zhromažďujeme vďaka použitiu rôznych technológií, vrátane cookies (ďalšie informácie nájdete v našich  zásadách súborov cookie).

2.2.3 Zhromažďujeme tiež súhrnné informácie o vašej aktivite na našej platforme (ako je množstvo ponúknutých jázd, rýchlosť vašej odozvy na správy, atď.). Takéto informácie môžu byť zverejnené vo vašom verejnom profile ak ho máte.

2.2.4 V neposlednom rade zhromažďujeme informácie o vás od našich poisťovacích partnerov alebo sprostredkovateľov v súvislosti s vašou žiadosťou o zaradenie do poistných programov alebo s vaším pristúpením k navrhovaným poistným zmluvám, keď vystupujeme ako poisťovací zástupca.

2.3 Uchovávanie údajov

2.3.1 S výnimkou, pokiaľ ide o kategórie osobných údajov uvedených v bodoch 2.3.2 a 2.3.3 nižšie, budú vaše osobné údaje archivované po nasledujúce doby uchovávania:

 • 5 rokov po vašom poslednom použití našej platformy, ak ste si nezrušili účet;
 • 30 dní po uzavretí vášho účtu, s výnimkou, ak ste dostali negatívne hodnotenie alebo správu, v takom prípade budú Vaše údaje uložené na 2 roky po uzavretí účtu.

2.3.2 Nasledujúce kategórie osobných údajov môžu byť skladované s rôznou dĺžkou trvania:

 • Finančné údaje (napr. platby, úhrady atď.) sú uložená po dobu požadovanú podľa platných daňových a účtovných predpisov (napríklad účtovné doklady sa uchovávajú až 10 rokov);
 • Celý obsah vytvorený členmi (napríklad komentáre spätná väzba a hodnotenie) je anonymizovaný v súlade s dobami uvednými v článku 2.3.1, ale zostáva k dispozícii na našej platforme;
 • Údaje protokolov sa uchovávajú až 12 mesiacov od dňa zhromaždenia;
 • Telefónne hovory s našimi službami pre vzťahy s komunitou sa uchovávajú až 1 mesiac a analytické dokumenty (ako napríklad čas a trvanie hovoru) sa uchovávajú až 1 rok,
 • Údaje zhromaždené na proces overenia ID sa uchovávajú 1 rok za účelom zisťovania podvodov.
 • Informácie o platobnej karte, s ktorých uložením pre vaše budúce transakcie na platforme ste súhlasili, sa uchovávajú až do odvolania vášho súhlasu alebo do uplynutia platnosti platobnej karty, podľa toho, čo nastane skôr.

2.3.3 V prípade, že je váš účet pozastavený alebo blokovaný, budeme zhromažďovať vaše údaje po dobu 2 alebo 10 rokov v závislosti od závažnosti porušenia, aby sme vám zabránili obchádzaniu pravidiel týkajúcich sa našej platformy.

2.3.4 Niektoré z vašich osobných údajov môžeme archivovať po dobu, ktorá neprekročí päť (5) rokov, aby sme dodržali naše právne povinnosti a riadili potenciálne spory.

3. ako môžeme použiť informácie, ktoré od vás získame?

Budeme používať informácie, ktoré zhromažďujeme:

ÚČELY PRÁVNY ZÁKLAD
3.1 na vykonávanie svojich povinností vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv uzavretých medzi nami a vami alebo vami a našimi obchodnými partnermi (napríklad čo sa týka poistenia) ana poskytnutie informácií a služieb, ktoré ste si vyžiadali; Toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov.
3.2 na zasielanie vám informácií súvisiacich so službami e-mailom a / alebo textovou správou a / alebo inými komunikačnými prostriedkami (napr. potvrdenie vašej rezervácie); Toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich vzájomných záväzkov.
3.3 na prijímanie vašich platieb, alebo na prevod platieb na váš účet, ktoré sme za vás prijali; Toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov.
3.4 aby ste si mohli uložiť informácie o platobnej karte pre svoje budúce transakcie na platforme; Toto spracovanie sa vykonáva s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vymazaním svojich údajov vo svojom profile alebo kontaktovaním našej služby pre vzťahy s komunitou.
3.5 aby sme vám umožnili prispôsobiť si členský profil našej platforme; Toto spracovanie sa vykonáva s vašim súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vymazaním svojich údajov vo svojom profile alebo kontaktovaním našej služby pre vzťahy s komunitou.
3.6 na umožnenie komunikácie s ostatnými členmi o našich službách alebo o jazde (ách), ktorú(é) ste podnikli / podniknete s ostatnými členmi a / alebo na organizáciu takej jazdy; Toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich vzájomných záväzkov.
3.7 na umožnenie prístupu a na umožnenie komunikácie s našim tímom  služieb pre podporu komunity; Toto spracovanie je (i) potrebné na plnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov, (ii) potrebné na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
3.8 na zlepšenie našej služby pre vzťahy s komunitou a školenie našich zákazníckych zástupcov prostredníctvom zaznamenávania vašich telefonických konverzácií s nami; Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme (poskytovať vám zákaznícku podporu vysokej kvality/zlepšiť našu zákaznícku podporu). Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietku počas každého kontaktu.
3.9 na zabezpečenie zhody s (i) príslušnými zákonmi, (ii) našimi zmluvnými podmienkami a (iii) našim zásadami ochrany osobných údajov. Niektoré porušenia, ktoré považujeme za nevhodné, môžu viesť k pozastaveniu vášho účtu na našej platforme. Na tieto účely môžeme používať technológie na automatickú analýzu vášho používania platformy vrátane obsahu vašich príspevkov, aby sme odhaľovali akékoľvek správanie, ktoré môže byť porušením z vašej strany; Toto spracovanie je nevyhnutné (i) pre plnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov, (ii) na základe nášho oprávneného záujmu (aby sme zabránili akémukoľvek obchádzaniu pravidiel platných na našej platforme), v takom prípade máte právo namietať (iii) pre zaručenie, výkon a ochranu právnych nárokov.
3.10 na zasielanie, e-mailom a/alebo textovou správou a/alebo inými komunikačnými prostriedkami, v súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby s vaším súhlasom, marketingových materiálov, a navrhovanie a odporúčania týkajúce sa tovaru alebo služieb súvisiacich s našimi službami, ktoré by vás mohli zaujímať. Používame tiež vaše údaje, aby sme vás zamerali a zaslali vám naše reklamy na platformách sociálnych médií alebo stránkach tretích strán alebo na vytvorenie zoznamov vylúčení pre reklamné správy.  Môžete sa dozvedieť viac o tom, ako fungujú tieto funkcie a údaje, ktoré o vás získame pri návšteve príslušnej časti tretej strany platforiem alebo stránok sociálnych médií; a Toto spracovanie je (i) na základe vášho súhlasu  Svoj súhlas so zasielaním komerčných materiálov môžete kedykoľvek odvolať úpravou svojich preferencií vo svojom profile, kliknutím na odkaz na odhlásenie z odberu uvedený v každej z našich správ alebo kontaktovaním našej služby pre vzťahy s komunitou; alebo (ii) náš oprávnený záujem (poskytovanie relevantných reklám); v tomto prípade máte právo vzniesť námietku.

Viac informácií nájdete v článku 6 – Cielené reklamy a naša komunikácia zasielaná e-mailom a/alebo textovými správami.

3.11 aby sme vás informovali , e-mailom a/alebo textovou správou a/alebo inými komunikačnými prostriedkami, o zmenách našich služieb alebo vás sprevádzali pri využívaní našich služieb; Toto spracovanie je nevyhnutné (i) pre plnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov, (ii) v súlade s našimi právnymi povinnosťami alebo (iii) pre zaručenie, výkon a obranu právnych nárokov.
3.12    na overenie informácií obsiahnutých v cestovnom pase, vodičskom preukaze, občianskom preukaze a ďalších dokladoch totožnosti, ktoré môžu byť od vás zhromažďované pri registrácii alebo kedykoľvek inokedy počas vášho používania našej platformy; Toto spracovanie je založené na (i) vašom súhlase, v rámci získania odznaku Overený profil (v tomto prípade môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať kontaktovaním našej služby pre vzťahy s komunitou, (ii) vykonávanom pre zistenie, výkon a obranu právnych nárokov alebo (iii) pre splnenie našich zákonných povinností.
3.13    na spravovanie našich platforiem a pre interné operácie, vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu; Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme (tj. zaistenie bezpečnosti našej platformy a zlepšovanie ich parametrov).
3.14 na monitorovanie vzťahov so zákazníkmi a najmä vykonávanie (e-mailom alebo telefonicky) prieskumov spokojnosti a štúdií vrátane ankiet, testov produktov a štatistík; Toto spracovanie je na základe nášho oprávneného záujmu (t. j. na hodnotenie našej platformy a služieb, ktoré poskytujeme, s cieľom ich zlepšenia). Pri kontaktovaní môžete namietať voči tomuto spracúvaniu.
3.15    na zlepšenie našej platformy, na zaistenie, že obsah je uvedený najefektívnejším spôsobom pre vás a pre vaše zariadenie; Toto spracovanie je na základe nášho oprávneného záujmu (tj. aby sme vám poskytli zmysluplnú reklamu).
3.16    umožní vám podieľať sa na interaktívnych funkciách našej služby, keď sa tak rozhodnete, ako napríklad vyhľadávanie jázd vo vašom okolí na základe vašej polohy alebo publikovanie jázd na základe vašej polohy; Toto spracovanie je nevyhnutné (i) na splnenie našich vzájomných záväzkov alebo (ii) vykonané s vaším súhlasom, keď to požadujú právne predpisy. V takom prípade môžete svoj súhlas odvolať zakázaním prístupových oprávnení priamo v operačnom systéme telefónu.
3.17   ako súčasť našej snahy, aby bola naša platforma bezpečná a spoľahlivá, najmä pri boji proti podvodom; a Toto spracovanie je založené na (i) na našom oprávnenom záujme (boj proti podvodom a zaistenie bezpečnosti našich platforiem), (ii) vykonávanom pre zaistenie, výkon a obranu právnych nárokov alebo (iii) pre splnenie našich zákonných povinností.
3.18    na zmeranie a pochopenie účinnosti reklamy, ktorú prezentujeme, a poskytovanie relevantnej inzercie našim používateľom. Toto spracovanie je založené na (i) našom oprávnenom záujme (t.j. meranie a optimalizácia účinnosti našich reklamných kampaní) a / alebo (ii) vašom súhlase, keď to požadujú právne predpisy (nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť. Nastavenia môžete upraviť jednoducho v nastaveniach súborov cookie zobrazených v pätičke stránky alebo v nastaveniach vášho účtu BlaBlaCar).

4. Kto sú príjemcovia informácií, ktoré od vás zhromažďujeme a za akým účelom?

4.1 Keď používate naše služby, niektoré informácie o vás zdieľame s členmi našich komunít, a to buď na vašom verejnom profile, alebo počas rezervácie (napr. dáme vaše telefónne číslo členom, s ktorými podniknete spolu vašu jazdu, aby sme vám uľahčili organizáciu spoločnej jazdy, vo vašom verejnom profile sa zobrazuje váš vek, čo pomáha udržiavať vysokú úroveň dôvery medzi našimi členmi).

4.2 Môžeme prijímať a odosielať informácie o vás, vrátane vašich osobných údajov s inými BlaBlaCar subjektmi a pobočkami na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

4.3 Informácie o vás môžeme poskytnúť súdom, orgánom činným v trestnom konaní, vládnym alebo verejným orgánom, daňovým úradom alebo oprávneným tretím stranám, ak a v rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, alebo v dobrej viere, ak sa domnievame, že je to primerane nevyhnutné, aby (i) sme reagovali na tvrdenia voči firme BlaBlaCar, (ii) ak ide o súdne konania, (iii) aby sme presadili akúkoľvek dohodu s našimi členmi, ako sú naše zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov, (iv) v prípade núdze, ak existuje nebezpečenstvo pre verejné zdravie, úmrtia alebo fyzického zranenia osoby, (v) v rámci vyšetrovania alebo (vi) na ochranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti BlaBlaCar, jej členov alebo iných osôb;

4.4 Tiež úzko spolupracujeme s tretími stranami, ktoré môžu byť príjemcami vašich osobných údajov, ako sú:

 • naši obchodní partneri, ktorí majú platformy sociálnych médií a ktorí vám môžu poskytovať len tie pripojovacie služby, ako je pripojenie informácií vášho profilu BlaBlaCar, z platforiem sociálnych mediálnych do našej platformy;
 • naši obchodní partneri, ktorí môžu inzerovať svoje služby na našej platforme a ku ktorým sa môžete rozhodnúť zaregistrovať sa. Konkrétne medzi tieto služby môžu patriť: poisťovacie služby, bankové služby, služby spojené s požičiavaním, atď;
 • naši obchodní partneri, ktorí môžu inzerovať svoje služby na svojich internetových stránkach;
 • naši subdodávatelia vrátane technických, platobných služieb, služieb overovania identity a doručovacích služieb alebo poskytovateľov analýz.

4.5 Nezverejňujeme žiadne informácie, ktoré nám poskytnete, vrátane vašich osobných údajov niektorej z týchto tretích strán uvedených v článku 4.3 s výnimkou:

 • 4.5.1 V prípade, kedy využijeme tretiu stranu poskytovateľa služieb, pre plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, aby sa uľahčili alebo rozšírili naše služby (napríklad v rámci platieb vykonaných na našej platforme);
 • 4.5.2 Ako súčasť procesu rezervácie a za účelom poskytnutia požadovaných služieb, môžu byť zobrazené na platforme a / alebo presunuté na iného člena, ako je fotografia, mobilné telefónne číslo, vaše meno a / alebo e-mailová adresa;
 • 4.5.3 Ako súčasť nášho systému hodnotenia, bude hodnotenie, ktoré napíšete zverejnené na platformách. Hodnotenia vrátane skratky vášho mena a fotografie sú viditeľné všetkým návštevníkom tejto platformy;
 • 4.5.4 Používame analýzu a prevádzkovateľov vyhľadávačov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našej platformy;
 • 4.5.5 Výslovne nás o to žiadate (napríklad pri používaní metód overovania na sociálnych médiách), predplatenia služby poskytovanej jedným z našich partnerov, žiadosť o účasť v ponuke alebo akcií jedného z našich partnerov);
 • 4.5.6 Môžeme distribuovať časti našej platformy (vrátane jázd, ktoré ste oznámili) za účelom zobrazenia na webových stránkach našich obchodných partnerov prostredníctvom API alebo widgetu. V týchto prípadoch môžu byť informácie z vášho verejného profilu zobrazené na týchto webových stránkach;
 • 4.5.7 V prípade, že budeme predávať alebo kupovať akýkoľvek podnik alebo majetok, v takom prípade môžeme zverejniť vaše osobné údaje perspektívnemu predajcovi alebo kupcovi takéhoto podniku alebo majetku; a
 • 4.4.8 Ak bude všetok alebo časť majetku BlaBlaCar prevzatý treťou stranou, v takom prípade osobné údaje budú medzi prevádzaným majetkom.

4.6 V súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby s vaším súhlasom (v tomto prípade môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať kontaktovaním našej služby pre vzťahy s komunitou) môžeme kombinovať vaše informácie, vrátane vašich osobných údajov a informáciách o použití cookies, ktoré posielame a prijímame od našich obchodných partnerov. Môžeme použiť tieto informácie a kombinované informácie na vyššie uvedené účely.

4.7 Upozorňujeme vás na skutočnosť, že ak sa rozhodnete zdieľať vaše informácie s nami, vrátane osobných údajov, prostredníctvom pripojených služieb našich obchodných partnerov, nejaké pravidlá a -/- alebo zásady ochrany osobných údajov našich obchodných partnerov sa môžu týkať aj vás. Nekontrolujeme zber a / alebo spracovanie vašich informácií vykonaných zo strany našich obchodných partnerov na svojich platformách.

5. Ako môžeme používať a moderovať správy?

5.1 Môžeme čítať správy, ktoré si vymieňate s ostatnými členmi našej komunity prostredníctvom našej platformy pre prevenciu podvodov, zlepšovanie služieb, účely súvisiace s podporou členov komunity, presadzovanie zmlúv uzavretých s našimi členmi (ako sú naše zmluvné podmienky). Napríklad, aby sa zabránilo obchádzaniu nášho on-line rezervačného systému, môžeme naskenovať a analyzovať správy odoslané prostredníctvom našej platformy, aby sa overilo, že neobsahujú žiadne kontaktné údaje alebo odkazy na iné webové stránky a v relevnantných prípadoch môžu byť správy blokované alebo úplne či čiastočne filtrované.

5.2 Nikdy neskenujeme alebo neanalyzujeme vaše správy s ostatnými členmi našej spoločnosti pre obchodné a reklamné účely. Môžeme použiť automatizované metódy pre moderovanie týchto správ, ale v týchto otázkach sa nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie.

6. Cielené reklamy a naša komunikácia zaslaná e-mailom a / alebo textovými správami

V súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby s vaším súhlasom, môžeme použiť informácie, ktoré nám poskytnete na našej platforme pre účely priameho elektronického marketingu (napríklad (i) prijímanie nášho spravodajcu, (ii) prijímanie pozvánok na naše podujatia, alebo iné komunikácie, ktoré si myslíme, že by vás mohli zaujímať alebo (ii), ktoré vám ponúkajú cielenú reklamu na platformách sociálnych médií alebo webových stránkach tretích strán) na základe vášho profilu a záujmov.

Pri elektronickej marketingovej komunikácii: Môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas (i) úpravou svojich preferencií v profile, (ii) kliknete na odkaz pre odhlásenie, ktorý vám posielame v každom oznámení, alebo (iii) nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 13 nižšie.

Pre cielené reklamy a obsah:
(i) na sociálnych médiách (napr. Facebook): môžete namietať kedykoľvek tým, že nakonfigurujete nastavenia týkajúce sa reklamy priamo prostredníctvom účtu na sociálnych médiách alebo tak, že nás budete kontaktovať podľa článku 13 nižšie;
(ii) na webových stránkach tretích strán: pozrite si naše zásady súborov cookie kde je napísané, ako namietať.

7. sú vaše informácie posúvané ďalej? ako a kde?

Osobné údaje, ktoré o vás máme ukladáme v Európskej únii („EÚ“). Avšak, keďže napríklad niektorí z našich poskytovateľov služieb sídlia v krajinách mimo Európskej únie („tretie krajiny“), prenášame niektoré z vašich údajov aj do tretích krajín. Môžu to byť tretie krajiny, pre ktoré Európska komisia neprijala rozhodnutie, že táto tretia krajina zabezpečí primeranú úroveň ochrany. V takom prípade zabezpečujeme, aby sa prevod vykonal v súlade s platnými právnymi predpismi a aby sa zaviedli primerané záruky (najmä štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou) s cieľom zaručiť dostatočnú úroveň ochrany súkromného života a základných práv jednotlivcov.

Po odoslaní žiadosti úradníkovi zodpovednému za pochranu skupinových údajov ([email protected]) vám môžeme poskytnúť podrobnosti týkajúce sa takýchto primeraných záruk (napríklad štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou).

8. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

8.1 Máte nárok na kópiu Vašich osobných údajov, ktoré máte k dispozícii (vaše právo na prístup k údajom).

8.2 V prípade spracovateľských činností vykonávaných na základe vášho súhlasu môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, ako je uvedené v článku 3.

8.3 Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov alebo opravu nepresných osobných údajov (právo na vymazanie a opravu). Upozorňujeme, že môžeme uchovávať určité informácie týkajúce sa vás, ako to vyžaduje zákon, alebo keď máme na to  máme právne oprávnenie. Napríklad, ak sa domnievame, že ste sa dopustili podvodu alebo porušili naše zmluvné podmienky a chceme vám zabrániť obchádať pravidlá, ktoré sa vzťahujú na našu komunitu.

8.4  Máte právo kedykoľvek namietať (i) voči spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu alebo (ii) inému spracovaniu Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu (vaše právo namietať proti spracovaniu). 

8.5 Máte právo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov (Vaše právo na obmedzenie spracovania). Upozorňujeme, že to platí iba vtedy, ak ste (i) spochybnili presnosť Vašich osobných údajov a overujeme správnosť osobných údajov, (ii) ste uplatnili Vaše právo namietať a stále zvažujeme, ako to predpokladá platné právo, či oprávnené dôvody, ktoré presadzujeme, prevádajú nad vašimi alebo (iii) Vaše osobné údaje sme spracovali nezákonným spôsobom a požadujete obmedzenie ich spracovania a nie ich vymazanie; alebo (iv) už nepotrebujeme dané osobné údaje na účely spracovania, ale sú stále nevyhnutné pre vás za účelom preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

8.6 Máte právo na prenosnosť údajov, tzn. právo prijať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli,   v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte (Vaše právo na prenos dát) a právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi údajov (vaše právo na presnosť údajov).

8.7 Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva, máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou údajov alebo požiadať o nápravu prostredníctvom súdov.

8.8 Máte tiež právo uviesť pokyny týkajúce sa osudu vašich osobných údajov po vašom úmrtí.

8.9 Ak chcete uplatniť vaše práva, kontaktujte zodpovednú osobu pomocou kontaktných údajov uvednených v článku 13 nižšie.

9. Cookies a podobné technológie

Viac nájdete v našich zásadách súborov cookie.

10. Dôvernosť vášho hesla

Ak ste si vybrali heslo, ktoré vám umožní prístup k vášmu účtu na našej platforme, nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti tohto hesla. Žiadame vás, aby ste s nikým heslo nezdieľali.

11. Odkazy na iné webové stránky a sociálne médiá

Naša platforma môže čas od času obsahovať odkazy na a z webových stránok našich partnerských sietí, inzerentov a pridružené spoločnosti. Ak sa budete držať odkazu na niektorú z týchto stránok, prosím všimnite si, že tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich politiku. Skontrolujte si prosím tieto zásady pred odoslaním svojich osobných údajov na tieto webové stránky.

12. Zmeny našich zásad o ochrany osobných údajov

Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáme v budúcnosti v našich zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. Tam, kde je to vhodné Vás budeme informovať, alebo požiadame o váš súhlas. Kontrolujte občas novinky alebo zmeny v našich zásádách ochrany osobných údajov.

13. Kontakt a zodpovedná osoba

Ak máte otázky o týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo máte akékoľvek otázky súvisiace s osobnými údajmi, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu adresovaného naše zodpovednej osobe na adrese [email protected] 

———— o ————— o —————–
Dátum účinnosti: 8. januára 2022, aktualizovat’ 06.01.2023

1. Všeobecne

Comuto SA (so sídlom na avenue de la République, č.84, 75011 Paríž, Francúzsko) (“BlaBlaCar”, “my”, “naše” alebo “nás”), vystupuje ako správca údajov a zaväzuje sa chrániť a rešpektovať vaše osobné údaje. Tieto zásady (ďalej len “Zásady o ochrane osobných údajov”) sú navrhnuté tak, aby vás informovali o našich postupoch týkajúcich sa zberu, používania a zverejňovania informácií, ktoré poskytujete prostredníctvom našej platformy (ďalej len „Platforma“) dostupnej z tejto webovej stránky www.blablacar.sk alebo našich mobilných aplikácií (ďalej len “Platformy”).

Tieto zásady o ochrane osobných údajov (spolu s našimi zmluvnými podmienkami, inými dokumentmi týkajúcimi sa danej veci a našimi zásadami súborov cookie) stanovuje základ, podľa ktorého akékoľvek osobné údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, alebo ktoré ste nám poskytli, budú spracovávané nami. Prečítajte si prosím starostlivo nasledujúce informácie aby ste pochopili naše postupy týkajúce sa vašich osobných údajov, a ako s nimi budeme nakladať.

2. Aké informácie od vás máme a na ako dlho?

Môžeme o vás zhromaždiť a spracovať tieto údaje:

2.1 Informácie, ktoré nám oznámite

Môžete nám poskytnúť informácie, vrátane informácií, ktoré môžu identifikovať vás alebo cestujúcich, pre ktorých rezervujete miesta („osobné údaje“), pri používaní našej platformy, vyplnením formulárov na platformách (napríklad registračné formuláre), keď vstúpite do niektorej z našich súťaží, využijete naše akcie alebo vyplníte prieskumy, ak ste s nami v kontakte telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, a keď nahlásite problém súvisiaci s používaním našej platformy.

Informácie, ktoré nám dávate môžu zahŕňať:

 • 2.1.1 Povinné informácie potrebné na registráciu a poskytovanie služby, ktorú poskytujeme na našej platforme alebo na prístup k ďalším službám poskytovaným nami, vrátane vášho mena, e-mailovej adresy, dátumu narodenia a keď si vytvoríte účet, hesla. Všetky tieto údaje sú povinné. BlaBlaCar vám nebude môcť poskytnúť služby ponúkané na našej platforme v prípade, že nám požadované informácie nebudú k dispozícii, alebo, ak je to relevantné,  nebudete si môcť zaregistrovať účet na našej platfrome;
 • 2.1.2 Fotografia;
 • 2.1.3 Poštová adresa;
 • 2.1.4 Vaše telefónne číslo;
 • 2.1.5 Podrobnosti o vašich automobiloch;
 • 2.1.6 Vaše krátke predstavenie, vaše pohlavie, keď budete súhlasiť s poskytnutím daných informácií;
 • 2.1.7 Záznam o akejkoľvek korešpondencii medzi vami a spoločnosťou BlaBlaCar; môžeme zaznamenávať a/alebo načúvať telefónnym hovorom medzi vami a BlaBlaCar (napríklad so zástupacmi našich služieb pre vzťahy s komunitou). Poskytujeme vám možnosť podať námietku voči tomuto spracúvaniu na začiatku hovoru;
 • 2.1.8 Záznam o všetkých rezerváciách, ktoré ste vykonali alebo inzeráty týkajúce sa jázd, ktoré ste uviedli prostredníctvom našej platformy;
 • 2.1.9 Podrobnosti o účtovníctve alebo finančných transakciách, vrátane transakcií prostredníctvom našej platformy či inak. To môže zahŕňať informácie, ako sú vaše údaje ohľadom platobnej karty alebo bankového účtu, podrobnosti o jazdách či úsekoch, ktoré ste si rezervovali alebo ponúkali prostredníctvom našej platformy. Tieto informácie môžu zahŕňať vaše preferencie jazdy, napríklad vyhlásenie, že ste ochotní predložiť očkovací preukaz, tam kde je to relevantné;
 • 2.1.10 Podrobnosti o vašich návštevách našej platformy a zdrojov, do ktorých vstupujete;
 • 2.1.11 Vaše odpovede na akékoľvek prieskumy alebo dotazníky, ako aj vaše názory na jazdy, ktoré ste vykonali prostredníctvom našej platformy. Tieto informácie môžu byť použité pre účely analýzy a porozumeniu našim členom;
 • 2.1.12 Informácie, ktoré od vás môžeme vyžadovať, keď nahlásite problém s našou platformou alebo našimi službami, ako je napríklad predmet vašej žiadosti o podporu;
 • 2.1.13 Informácie o polohe, ak ste dali súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto údajov, aby sme mohli reagovať na vaše vyhľadávania jázd vo vašej blízkosti; a
 • 2.1.14 Kópiu vášho cestovného pasU, vodičského preukazu, občianskeho preukazu a všetkých ďalších podobných dokumentov, ktoré ste nám so súhlasom poskytli.

2.2 Informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme

2.2.1 Ak sa zaregistrujete prostredníctvom prepojenia s účtom na sociálnych médiách, BlaBlaCar tak získa prístup k niektorým osobným údajom (napríklad meno, priezvisko, fotka a e-mail) na vašom účte na sociálnych médiách v súlade s platnými podmienkami týchto platforiem sociálnych médií. Môžeme tiež získavať niektoré vaše osobné údaje v prípade komunikácie s tretími stranami cez funkciu sociálnych médií, ako sú „Like“ funkcie.

2.2.2 S ohľadom na každú z vašich návštev na našich platformách môžeme zhromažďovať v súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby s vaším súhlasom, informácie vzťahujúce sa k zariadeniu, ktoré používate a sieťam, ku ktorým ste pripojení pri používaní našich služieb. To môže zahŕňať nasledujúce informácie: IP adresu, prihlasovacie údaje, typ prehliadača a verzia, typy a prevedenia plug-inov prehliadača, operačný systém a platforma, informácie o vašej návšteve, vrátane URL analýzy preklikávacích sekvenciína rôzne stránky našej Platformy, obsah ktorý si prehliadate alebo ste hľadali, chyby pri sťahovaní, dĺžka návštev určitých stránok, reklamný identifikátor vášho zariadenia, interakcia na stránke a ľubovoľné telefónne číslo používané na kontaktovanie našej strany. Tieto informácie zhromažďujeme vďaka použitiu rôznych technológií, vrátane cookies (ďalšie informácie nájdete v našich  zásadách súborov cookie).

2.2.3 Zhromažďujeme tiež súhrnné informácie o vašej aktivite na našej platforme (ako je množstvo ponúknutých jázd, rýchlosť vašej odozvy na správy, atď.). Takéto informácie môžu byť zverejnené vo vašom verejnom profile ak ho máte.

2.3 Uchovávanie údajov

2.3.1 S výnimkou, pokiaľ ide o kategórie osobných údajov uvedených v bodoch 2.3.2 a 2.3.3 nižšie, budú vaše osobné údaje archivované po nasledujúce doby uchovávania:

 • 5 rokov po vašom poslednom použití našej platformy, ak ste si nezrušili účet;
 • 30 dní po uzavretí vášho účtu, s výnimkou, ak ste dostali negatívne hodnotenie alebo správu, v takom prípade budú Vaše údaje uložené na 2 roky po uzavretí účtu.

2.3.2 Nasledujúce kategórie osobných údajov môžu byť skladované s rôznou dĺžkou trvania:

 • Finančné údaje (napr. platby, úhrady atď.) sú uložená po dobu požadovanú podľa platných daňových a účtovných predpisov (napríklad účtovné doklady sa uchovávajú až 10 rokov);
 • Celý obsah vytvorený členmi (napríklad komentáre spätná väzba a hodnotenie) je anonymizovaný v súlade s dobami uvednými v článku 2.3.1, ale zostáva k dispozícii na našej platforme;
 • Údaje protokolov sa uchovávajú až 12 mesiacov od dňa zhromaždenia;
 • Telefónne hovory s našimi službami pre vzťahy s komunitou sa uchovávajú až 1 mesiac a analytické dokumenty (ako napríklad čas a trvanie hovoru) sa uchovávajú až 1 rok,
 • Údaje zhromaždené na proces overenia ID sa uchovávajú 1 rok.

2.3.3 V prípade, že je váš účet pozastavený alebo blokovaný, budeme zhromažďovať vaše údaje po dobu 2 alebo 10 rokov v závislosti od závažnosti porušenia, aby sme vám zabránili obchádzaniu pravidiel týkajúcich sa našej platformy.

2.3.4 Niektoré z vašich osobných údajov môžeme archivovať po dobu, ktorá neprekročí päť (5) rokov, aby sme dodržali naše právne povinnosti a riadili potenciálne spory.

3. ako môžeme použiť informácie, ktoré od vás získame?

Budeme používať informácie, ktoré zhromažďujeme:

ÚČELY PRÁVNY ZÁKLAD
3.1 na vykonávanie svojich povinností vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv uzavretých medzi nami a vami alebo vami a našimi obchodnými partnermi (napríklad čo sa týka poistenia) ana poskytnutie informácií a služieb, ktoré ste si vyžiadali; Toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov.
3.2 na zasielanie vám informácií súvisiacich so službami e-mailom a / alebo textovou správou a / alebo inými komunikačnými prostriedkami (napr. potvrdenie vašej rezervácie); Toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich vzájomných záväzkov.
3.3 na prijímanie vašich platieb, alebo na prevod platieb na váš účet, ktoré sme za vás prijali; Toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov.
3.4 aby sme vám umožnili prispôsobiť si členský profil našej platforme; Toto spracovanie sa vykonáva s vašim súhlasom.
3.5 na umožnenie komunikácie s ostatnými členmi o našich službách alebo o jazde (ách), ktorú(é) ste podnikli / podniknete s ostatnými členmi a / alebo na organizáciu takej jazdy; Toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich vzájomných záväzkov  alebo vykonané s vaším súhlasom.
3.6 na umožnenie prístupu a na umožnenie komunikácie s našim tímom  služieb pre podporu komunity; Toto spracovanie je (i) potrebné na plnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov, (ii) vykonávaných s vaším súhlasom alebo (iii) potrebné na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
3.7 na zlepšenie našej služby pre vzťahy s komunitou a školenie našich zákazníckych zástupcov prostredníctvom zaznamenávania vašich telefonických konverzácií s nami; Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme (poskytovať vám zákaznícku podporu vysokej kvality/zlepšiť našu zákaznícku podporu).
3.8 na zabezpečenie zhody s (i) príslušnými zákonmi, (ii) našimi zmluvnými podmienkami a (iii) našim zásadami ochrany osobných údajov. Niektoré porušenia, ktoré považujeme za nevhodné, môžu viesť k pozastaveniu vášho účtu na našej platforme. Na tieto účely môžeme používať technológie na automatickú analýzu vášho používania platformy vrátane obsahu vašich príspevkov, aby sme odhaľovali akékoľvek správanie, ktoré môže byť porušením z vašej strany; Toto spracovanie je nevyhnutné (i) pre plnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov, (ii) zakladá sa na vašom súhlase alebo (iii) pre zaručenie, výkon a ochranu právnych nárokov.
3.9 na zasielanie, e-mailom a/alebo textovou správou a/alebo inými komunikačnými prostriedkami, v súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby s vaším súhlasom, marketingových materiálov, a navrhovanie a odporúčania týkajúce sa tovaru alebo služieb súvisiacich s našimi službami, ktoré by vás mohli zaujímať. Používame tiež vaše údaje, aby sme vás zamerali a zaslali vám naše reklamy na platformách sociálnych médií alebo stránkach tretích strán.  Môžete sa dozvedieť viac o tom, ako fungujú tieto funkcie a údaje, ktoré o vás získame pri návšteve príslušnej časti tretej strany platforiem alebo stránok sociálnych médií; a Toto spracovanie je na základe vášho súhlasu tam, kde to požadujú právne predpisy alebo nášho oprávneného záujmu (tj. aby sme vám poskytli zmysluplnú reklamu).
3.10 aby sme vás informovali , e-mailom a/alebo textovou správou a/alebo inými komunikačnými prostriedkami, o zmenách našich služieb alebo vás sprevádzali pri využívaní našich služieb; Toto spracovanie je nevyhnutné (i) pre plnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov, (ii) v súlade s našimi právnymi povinnosťami alebo (iii) pre zaručenie, výkon a obranu právnych nárokov.
3.11    na overenie informácií obsiahnutých v cestovnom pase, vodičskom preukaze, občianskom preukaze a ďalších dokladoch totožnosti, ktoré môžu byť od vás zhromažďované pri registrácii alebo kedykoľvek inokedy počas vášho používania našej platformy; Toto spracovanie je založené na (i) vašom súhlase, (ii) vykonávanom pre zistenie, výkon a obranu právnych nárokov (iii) pre splnenie našich zákonných povinností alebo (iv) našom oprávnenom záujme (t. j. aby sme vám poskytli zmysluplné informácie). V druhom prípade môžete pri kontaktovaní namietať proti tomuto spracúvaniu.
3.12    na spravovanie našich platforiem a pre interné operácie, vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu; Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme (tj. zaistenie bezpečnosti našej platformy a zlepšovanie ich parametrov).
3.13 na monitorovanie vzťahov so zákazníkmi a najmä vykonávanie (e-mailom alebo telefonicky) prieskumov spokojnosti a štúdií vrátane ankiet, testov produktov a štatistík; Toto spracovanie je na základe nášho oprávneného záujmu (t. j. na hodnotenie našej platformy a služieb, ktoré poskytujeme, s cieľom ich zlepšenia). Pri kontaktovaní môžete namietať voči tomuto spracúvaniu.
3.14    na zlepšenie našej platformy, na zaistenie, že obsah je uvedený najefektívnejším spôsobom pre vás a pre vaše zariadenie; Toto spracovanie je na základe nášho oprávneného záujmu (tj. aby sme vám poskytli zmysluplnú reklamu).
3.15    umožní vám podieľať sa na interaktívnych funkciách našej služby, keď sa tak rozhodnete, ako napríklad vyhľadávanie jázd vo vašom okolí na základe vašej polohy; Toto spracovanie je nevyhnutné (i) na splnenie našich vzájomných záväzkov alebo (ii) vykonané s vaším súhlasom, keď to požadujú právne predpisy.
3.16   ako súčasť našej snahy, aby bola naša platforma bezpečná a spoľahlivá, najmä pri boji proti podvodom; a Toto spracovanie je založené na (i) na našom oprávnenom záujme (tj. zaistenie bezpečnosti našich platforiem), (ii) vykonávanom pre zaistenie, výkon a obranu právnych nárokov alebo (iii) pre splnenie našich zákonných povinností.
3.17    na zmeranie a pochopenie účinnosti reklamy, ktorú prezentujeme, a poskytovanie relevantnej inzercie našim používateľom. Toto spracovanie je založené na (i) našom oprávnenom záujme (t.j. meranie a optimalizácia účinnosti našich reklamných kampaní) a / alebo (ii) vašom súhlase, keď to požadujú právne predpisy.

4. Kto sú príjemcovia informácií, ktoré od vás zhromažďujeme a za akým účelom?

4.1 Keď používate naše služby, niektoré informácie o vás zdieľame s členmi našich komunít, a to buď na vašom verejnom profile, alebo počas rezervácie (napr. dáme vaše telefónne číslo členom, s ktorými podniknete spolu vašu jazdu).

4.2 Môžeme prijímať a odosielať informácie o vás, vrátane vašich osobných údajov s inými BlaBlaCar subjektmi a pobočkami na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

4.3 Informácie o vás môžeme poskytnúť súdom, orgánom činným v trestnom konaní, vládnym alebo verejným orgánom, daňovým úradom alebo oprávneným tretím stranám, ak a v rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, alebo v dobrej viere, ak sa domnievame, že je to primerane nevyhnutné, aby (i) sme reagovali na tvrdenia voči firme BlaBlaCar, (ii) ak ide o súdne konania, (iii) aby sme presadili akúkoľvek dohodu s našimi členmi, ako sú naše zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov, (iv) v prípade núdze, ak existuje nebezpečenstvo pre verejné zdravie, úmrtia alebo fyzického zranenia osoby, (v) v rámci vyšetrovania alebo (vi) na ochranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti BlaBlaCar, jej členov alebo iných osôb;

4.4 Tiež úzko spolupracujeme s tretími stranami, ktoré môžu byť príjemcami vašich osobných údajov, ako sú:

 • naši obchodní partneri, ktorí majú platformy sociálnych médií a ktorí vám môžu poskytovať len tie pripojovacie služby, ako je pripojenie informácií vášho profilu BlaBlaCar, z platforiem sociálnych mediálnych do našej platformy;
 • naši obchodní partneri, ktorí môžu inzerovať svoje služby na našej platforme a ku ktorým sa môžete rozhodnúť zaregistrovať sa. Konkrétne medzi tieto služby môžu patriť: poisťovacie služby, bankové služby, služby spojené s požičiavaním, atď;
 • naši obchodní partneri, ktorí môžu inzerovať svoje služby na svojich internetových stránkach;
 • naši subdodávatelia vrátane technických, platobných služieb, služieb overovania identity a doručovacích služieb alebo poskytovateľov analýz.

4.5 Nezverejňujeme žiadne informácie, ktoré nám poskytnete, vrátane vašich osobných údajov niektorej z týchto tretích strán uvedených v článku 4.3 s výnimkou:

 • 4.5.1 V prípade, kedy využijeme tretiu stranu poskytovateľa služieb, pre plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, aby sa uľahčili alebo rozšírili naše služby (napríklad v rámci platieb vykonaných na našej platforme);
 • 4.5.2 Ako súčasť procesu rezervácie a za účelom poskytnutia požadovaných služieb, môžu byť zobrazené na platforme a / alebo presunuté na iného člena, ako je fotografia, mobilné telefónne číslo, vaše meno a / alebo e-mailová adresa;
 • 4.5.3 Ako súčasť nášho systému hodnotenia, bude hodnotenie, ktoré napíšete zverejnené na platformách. Hodnotenia vrátane skratky vášho mena a fotografie sú viditeľné všetkým návštevníkom tejto platformy;
 • 4.5.4 Používame analýzu a prevádzkovateľov vyhľadávačov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našej platformy;
 • 4.5.5 Výslovne nás o to žiadate (napríklad pri používaní metód overovania na sociálnych médiách), predplatenia služby poskytovanej jedným z našich partnerov, žiadosť o účasť v ponuke alebo akcií jedného z našich partnerov);
 • 4.5.6 Môžeme distribuovať časti našej platformy (vrátane jázd, ktoré ste oznámili) za účelom zobrazenia na webových stránkach našich obchodných partnerov prostredníctvom API alebo widgetu. V týchto prípadoch môžu byť informácie z vášho verejného profilu zobrazené na týchto webových stránkach;
 • 4.5.7 V prípade, že budeme predávať alebo kupovať akýkoľvek podnik alebo majetok, v takom prípade môžeme zverejniť vaše osobné údaje perspektívnemu predajcovi alebo kupcovi takéhoto podniku alebo majetku; a
 • 4.4.8 Ak bude všetok alebo časť majetku BlaBlaCar prevzatý treťou stranou, v takom prípade osobné údaje budú medzi prevádzaným majetkom.

4.6 V súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby s vaším súhlasom môžeme kombinovať vaše informácie, vrátane vašich osobných údajov a informáciách o použití cookies, ktoré posielame a prijímame od našich obchodných partnerov. Môžeme použiť tieto informácie a kombinované informácie na vyššie uvedené účely.

4.7 Upozorňujeme vás na skutočnosť, že ak sa rozhodnete zdieľať vaše informácie s nami, vrátane osobných údajov, prostredníctvom pripojených služieb našich obchodných partnerov, nejaké pravidlá a -/- alebo zásady ochrany osobných údajov našich obchodných partnerov sa môžu týkať aj vás. Nekontrolujeme zber a / alebo spracovanie vašich informácií vykonaných zo strany našich obchodných partnerov na svojich platformách.

5. Ako môžeme používať a moderovať správy?

5.1 Môžeme čítať správy, ktoré si vymieňate s ostatnými členmi našej komunity prostredníctvom našej platformy pre prevenciu podvodov, zlepšovanie služieb, účely súvisiace s podporou členov komunity, presadzovanie zmlúv uzavretých s našimi členmi (ako sú naše zmluvné podmienky). Napríklad, aby sa zabránilo obchádzaniu nášho on-line rezervačného systému, môžeme naskenovať a analyzovať správy odoslané prostredníctvom našej platformy, aby sa overilo, že neobsahujú žiadne kontaktné údaje alebo odkazy na iné webové stránky a v relevnantných prípadoch môžu byť správy blokované alebo úplne či čiastočne filtrované.

5.2 Nikdy neskenujeme alebo neanalyzujeme vaše správy s ostatnými členmi našej spoločnosti pre obchodné a reklamné účely. Môžeme použiť automatizované metódy pre moderovanie týchto správ, ale v týchto otázkach sa nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie.

6. Cielené reklamy a naša komunikácia zaslaná e-mailom a / alebo textovými správami

V súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby s vaším súhlasom, môžeme použiť informácie, ktoré nám poskytnete na našej platforme pre účely priameho elektronického marketingu (napríklad (i) prijímanie nášho spravodajcu, (ii) prijímanie pozvánok na naše podujatia, alebo iné komunikácie, ktoré si myslíme, že by vás mohli zaujímať alebo (ii), ktoré vám ponúkajú cielenú reklamu na platformách sociálnych médií alebo webových stránkach tretích strán) na základe vášho profilu a záujmov.

Pri elektronickej marketingovej komunikácii: Môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas (i) tým, že odkliknete príslušné políčko na vašom členskom účte, (ii) kliknete na odkaz pre odhlásenie, ktorý vám posielame v každom oznámení, alebo (iii) nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 13 nižšie.

Pre cielené reklamy a obsah:
(i) na sociálnych médiách (napr. Facebook): môžete namietať kedykoľvek tým, že nakonfigurujete nastavenia týkajúce sa reklamy priamo prostredníctvom účtu na sociálnych médiách alebo tak, že nás budete kontaktovať podľa článku 13 nižšie;
(ii) na webových stránkach tretích strán: pozrite si naše zásady súborov cookie kde je napísané, ako namietať.

7. sú vaše informácie posúvané ďalej? ako a kde?

Osobné údaje, ktoré o vás máme ukladáme v Európskej únii („EÚ“). Avšak, keďže napríklad niektorí z našich poskytovateľov služieb sídlia v krajinách mimo Európskej únie („tretie krajiny“), prenášame niektoré z vašich údajov aj do tretích krajín. Môžu to byť tretie krajiny, pre ktoré Európska komisia neprijala rozhodnutie, že táto tretia krajina zabezpečí primeranú úroveň ochrany. V takom prípade zabezpečujeme, aby sa prevod vykonal v súlade s platnými právnymi predpismi a aby sa zaviedli primerané záruky (najmä štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou) s cieľom zaručiť dostatočnú úroveň ochrany súkromného života a základných práv jednotlivcov.

Po odoslaní žiadosti úradníkovi zodpovednému za pochranu skupinových údajov ([email protected]) vám môžeme poskytnúť podrobnosti týkajúce sa takýchto primeraných záruk (napríklad štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou).

8. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

8.1 Máte nárok na kópiu Vašich osobných údajov, ktoré máte k dispozícii (vaše právo na prístup k údajom).

8.2 Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov alebo opravu nepresných osobných údajov (právo na vymazanie a opravu). Upozorňujeme, že môžeme uchovávať určité informácie týkajúce sa vás, ako to vyžaduje zákon, alebo keď máme na to  máme právne oprávnenie. Napríklad, ak sa domnievame, že ste sa dopustili podvodu alebo porušili naše zmluvné podmienky a chceme vám zabrániť obchádať pravidlá, ktoré sa vzťahujú na našu komunitu.

8.3  Máte právo kedykoľvek namietať (i) voči spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu alebo (ii) inému spracovaniu Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu (vaše právo namietať proti spracovaniu). 

8.4 Máte právo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov (Vaše právo na obmedzenie spracovania). Upozorňujeme, že to platí iba vtedy, ak ste (i) spochybnili presnosť Vašich osobných údajov a overujeme správnosť osobných údajov, (ii) ste uplatnili Vaše právo namietať a stále zvažujeme, ako to predpokladá platné právo, či oprávnené dôvody, ktoré presadzujeme, prevádajú nad vašimi alebo (iii) Vaše osobné údaje sme spracovali nezákonným spôsobom a požadujete obmedzenie ich spracovania a nie ich vymazanie; alebo (iv) už nepotrebujeme dané osobné údaje na účely spracovania, ale sú stále nevyhnutné pre vás za účelom preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

8.5 Máte právo na prenosnosť údajov, tzn. právo prijať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli,   v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte (Vaše právo na prenos dát) a právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi údajov (vaše právo na presnosť údajov).

8.6 Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva, máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou údajov alebo požiadať o nápravu prostredníctvom súdov.

8.7 Ak chcete uplatniť vaše práva, kontaktujte zodpovednú osobu pomocou kontaktných údajov uvednených v článku 13 nižšie.

9. Cookies a podobné technológie

Viac nájdete v našich zásadách súborov cookie.

10. Dôvernosť vášho hesla

Ak ste si vybrali heslo, ktoré vám umožní prístup k vášmu účtu na našej platforme, nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti tohto hesla. Žiadame vás, aby ste s nikým heslo nezdieľali.

11. Odkazy na iné webové stránky a sociálne médiá

Naša platforma môže čas od času obsahovať odkazy na a z webových stránok našich partnerských sietí, inzerentov a pridružené spoločnosti. Ak sa budete držať odkazu na niektorú z týchto stránok, prosím všimnite si, že tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich politiku. Skontrolujte si prosím tieto zásady pred odoslaním svojich osobných údajov na tieto webové stránky.

12. Zmeny našich zásad o ochrany osobných údajov

Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáme v budúcnosti v našich zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. Tam, kde je to vhodné Vás budeme informovať, alebo požiadame o váš súhlas. Kontrolujte občas novinky alebo zmeny v našich zásádách ochrany osobných údajov.

13. Kontakt a zodpovedná osoba

Ak máte otázky o týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo máte akékoľvek otázky súvisiace s osobnými údajmi, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu adresovaného naše zodpovednej osobe na adrese [email protected] 


By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride