Zdieľaná ekonomika: Život v novej dobe

Zdieľaná ekonomika: Život v novej dobe

Naše obchodné a konzumentské návyky sa výrazne zmanili vďaka novému ekonomickému fenoménu menom zdieľaná ekonomika. V BlaBlaCare považujeme tento hospodársky systém za ústredný bod našej vízie, ale čo vlastne zdieľaná ekonomika je a ako sme jej členmi?

Predstav si svet, v ktorom sa delíš o jazdu autom s niekým, koho poznáte len z Internetu. Svet, v ktorom dáš kľúč od svojho bytu do ruky turistom. Svet, v ktorom zveríš cudziemu človeku vlastné veci.

Ten svet je skutočný a žiješ v ňom.

Ekonomický rozvoj, zmena spotrebiteľských návykov a vzájomné prepojenie pripravili pôdu pre globálnu revolúciu, ktorá nám umožnila prelomiť hranice, ktoré nás v minulosti obmedzovali v tom, v čom sme najlepší: v spolupráci a zdieľaní na nevídanej škále.

shared-economy-01

Definícia zdieľanej ekonomiky

Oxford English Dictionary definuje zdieľanú ekonomiku ako “ekonomický systém, v ktorom sa majetok alebo služby zdieľajú súkromnými jednotlivcami, či už zadarmo alebo za poplatok, zvyčajne prostredníctvom Internetu”. Inými slovami, ak niečo potrebuješ, ja to mám a podelím sa s tebou.

Je to systém, v ktorom ty a ja môžeme získať prístup k veciam, ktoré vlastní niekto iný. Vďaka technológiám ako sú smartphony to neplatí len o susedoch. Môžeme získať prístup k celej sieti ľudí, ktorí nám môžu pomôcť – vo väčšine prípadov vďaka jednoduchej aplikácii. Zdieľaná ekonomika pomáha využiť nenaplnené možnosti ako napríklad prázdne miesta v aute alebo prázdny byt na víkend.

Ekonomická motivácia

Nápad za zdieľanou ekonomikou tu bol už niekoľko storočí. Potrebuješ kladivo? Spýtaj sa kamaráta alebo suseda. Nemáš auto? Požičaj si kolegovo. Zdieľaná ekonomika vo svojej podstate dáva človeku prístup k niečomu, čo nevlastní – vďaka iným ľuďom. Nie je to nič nové, ale koncept za zdieľanej ekonomiky zmenil naše obchodné konanie. V minulom storočí sme sa sústredili na vlastníctvo vecí a túžbu po nich. Ale potom nastala finančná kríza začiatku tretieho milénia.

Zrazu sme museli prestať kupovať veci. Potreba vlastníctva začala byť menej podstatná. Môžeš si dovoliť tú drahú vec, keď si bez práce? Môžeš si v takej neistej dobe vziať hypotéku? Rastúca nezamestnanosť spravila škrt cez rozpočet konzumnému životnému štýlu.

Finančné a praktické záväzky vlastníctva v tomto období otvorili ľudskú myseľ predstave používania nevyužitých predmetov, ktoré patria niekomu inému. Ľudia zapojili svoje kapitalistické myslenie a uvedomili si, že aj nepoužívané veci im môžu priniesť peniaze. Táto myšlienka nabrala na príťažlivosti predovšetkým vďaka drahým produktom s nákladnou údržbou. Dobrým príkladom sú autá a domy, ktoré využívajú platformy na spolujazdu (BlaBlaCar) alebo krátkodobý podnájom (Airbnb).

charing-economy-03

Technologický vývoj v zdieľanej ekonomike

Pokrok technológií a sociálnych médií dal nový význam a rozmer konceptu zdieľanej ekonomiky. Vďaka nim získali ľudia rôzne komunikačné kanály a osvojili si praktiky zdieľania, čím narástla ich komunita. Vďaka mobilom a vysoko-rýchlostnému Internetu sa ľudia zrazu spájali s ostatnými ľuďmi mimo svojich tradičných sietí.

Hybridná ekonomika vďačí za svoj zrod Facebooku (ktorý dal ľuďom osobné profily), telefónom s GPS (čo uľahčilo detekciu lokácie) a internetovým trhoviskám ako eBay a Amazon (ktoré spopularizovali výmenu vecí s ľuďmi, ktorých nepoznáme).

Keď sa nad tým zamyslíš, zdieľaná ekonomika otvorila možnosť nových vzťahov, ktoré sme si predtým ani nepredstavovali kvôli časopriestorovým a informačným ohraničeniam. Technológia nebráni ľuďom spájať sa so svetom okolo: dáva ľuďom prostriedok rozšíriť svoje kruhy a dáva im možnosť spolupracovať s inými v škále ako nikdy predtým.

Ekonomika ľudu: sociálna expanzia

Najdôležitejším faktorom zdieľanej ekonomiky je to, ako mení spotrebiteľské správanie. Ekonomická kríza začiatku 21. storočia sa skončila skepsou voči vlastníctvu a uťahovaním opaskov. Kým bolo hospodárstvo na šikmej ploche, mnohí spotrebitelia – predovšetkým mileniáli – sa začali vracať k myšlienke zdieľania vecí a hľadania prístupu k tomu, čo potrebujú.

Každé tri mesiace sa na BlaBlaCare delí o jazdu viac ako 12 miliónov členov. V spoločnosti, ktorá podporuje zdieľanú ekonomiku, sa spolu stretávajú ľudia z rôznych prostredí – sú to ľudia, ktorí by sa inak nestretli a k ich spojeniu pomohlo rozhodnutie odviezť sa spolu. Polovica našich členov tvrdí, že spolujazda ich otvorila iným ľuďom.

Prednedávnom sme spolupracovali s profesorom Arunom Sundararajanom, autorom knihy The Sharing Economy. Spolu sme analyzovali, v čom pramení dôvera v online svete a aké osobné spojenie dokáže táto online dôvera vybudovať. Náš výskum s titulom Entering the Trust Age odhalil, že používanie zdieľanej ekonomiky má pozitívny účinok: ľudia, ktorí využili jednu formu zdieľanej ekonomiky, sú otvorenejší jej ďalším formám.

sharing-economy-04

Tri princípy zdieľanej ekonomiky

V BlaBlaCare veríme v tri dôležité princípy, ktoré poháňajú zdieľanú ekonomiku:

Nevyužívané veci strácajú hodnotu: Frederic Mazella vyvinul nápad spolujazdy, keď si nevedel nájsť spojenie domov na Vianoce. Vlak jeho smerom bol vypredaný, za to v autách videl veľa prázdnych miest. Táto skúsenosť s nevyužitými aktívami ho motivovala pretaviť nevyužitý potenciál prázdnych miest v aute do spolujazdy.

Prístup k veciam je lepší ako vlastníctvo: Dnešná generácia spotrebiteľov sa toľko nezaujíma o vlastvníctvo a s obľubou si prenajíma alebo požičiava veci tak, aby to vyhovovalo ich flexibilnému životnému štýlu. Ľahký prístup aj znižuje iné prekážky k používaniu produktov (napríklad absencia vodičského preukazu alebo nedostatok peňazí na drahý lístok na vlak) a to podporuje našu ekonomickú flexibilitu.

Dôvera: Globalizácia vydláždila cestu dôsledne prepojenému svetu podnikania. S postupom času prispela interkonektivita internetových sociálnych sietí k vybudovaniu virtuálnej reputácie, ktorá nám uľahčuje spoluprácu s ľuďmi, ktorých nepoznáme.

Kedysi si sa delil o veci s rodinou a priateľmi. A dnes sa o ne delíš s ľuďmi, ktorých nepoznáš. V tomto svete sa všetci o niečo delíme. Vďaka rôznym platformám máme možnosť deliť sa o predmety, vedomosti, peniaze, skúsenosti, siete, obsah a rôzne iné. Je to schopnosť priamo prispieť spoločnosti a hospodárstvu, ale na globálnom meradle. Práve tento vývoj otvoril dvere svetu zdieľanej ekonomiky, v ktorom dnes žijeme.

Find out more about

Dôvera

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride